Integratie is vinden, verbinden en aanpakken. Vinden door opzoek te gaan naar de verborgen leed die het integreren moeilijker maakt, verbinden met de Nederlandse maatschappij door te leren van verwachtingen die de maatschappij van de vluchteling heeft en het aanpakken van obstakels in het integratieproces door het aannemen van een praktische houding en de problemen doelgericht op te lossen.

 

Volwaardig deel kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, dat is waar het om draait. Het is voor een vluchteling niet makkelijk om een nieuw bestaan op te bouwen in een onbekend land die zijn eigen normen, waardes, gewoontes en tradities hanteert. Met de verwachtingen die ze vanzelfsprekend hebben van hun omgeving en de verwachtingen die de omgeving van de vluchteling heeft, is het deel kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij een uitdaging.

 

Het bouwen van een brug tussen de vluchteling en de Nederlandse maatschappij waar een ieder op kan ‘zitten’ en met elkaar kan samen leven, dat is waar het bij BrugZit om draait.                                                                                        

 

Integratie begint met leren kijken in de ogen van de ander en het benutten van elkaars krachten.


Wie zijn wij

 

We zijn een team die onze eerder opgedane kennis, inzicht en vaardigheden inzetten om het integratieproces van de vluchteling te vergemakkelijken en de zelfredzaamheid in onze..

Werkwijze

 

Onze werkwijze is gebaseerd op het leggen van een goed contact met het individu, waarbij we cliënt respectvol en onbevooroordeeld tegemoet treden...

Expertise

 

Wij zijn ervaren en deskundig in het systeemgericht werken, ook met multi-probleem huishoudens en willen door perspectiefwisseling leren wat de socialisatie van de ander is om een inclusief systeem te begrijpen. Verdere expertises die bij BrugZit worden toegepast zijn...