Wij zijn ervaren en deskundig in het systeemgericht werken, ook met multi-probleem huishoudens en willen door perspectiefwisseling leren wat de socialisatie van de ander is om een inclusief systeem te begrijpen.

 

Verdere expertises die bij BrugZit worden toegepast zijn:

 • Omgaan met weerstand: de logica van het individu snappen en dit omzetten in mogelijkheden 
 • Intercultureel werken: werken met diversiteit, uitstellen van oordeel en aandacht hebben voor de ander
 • Netwerkopbouw van de vluchteling en versterking: zorgen voor perspectiefwisseling met omgeving, waardoor er een collectieve versterking ontstaat
 • Casusregie en integraal werken: het systeem is niet leidend, maar het verhaal waar een plan bij wordt bedacht
 • Problemen analyseren en koppelen naar de verschillende disciplines: trainingen en voorlichtingen baseren op de problemen die geanalyseerd zijn
 • Trainingen voor vluchtelingen in betreffende gemeente: hierbij worden ze wegwijs gemaakt in de gemeente en een aantal leefgebieden
 • Tolk- en vertaaldiensten aanbieden: Tigrinya, Amharic en Arabisch
 • Individuele ondersteuningsplan vormgeven: persoonlijk en ambulant begeleiden van vluchtelingen
 • Arbeidsmogelijkheden analyseren: gebaseerd op ervaring koppelen aan werkplekken
 • Advies aanbieden aan juridische- en overheidsinstanties / beleidmakers: vorm van workshop, consult of training
 • Begeleiden, ondersteunen en bemiddelen: in primaire en secondaire behoeftes -bestaansrechten beschermen
 • Administratieve en financiële ondersteuning: boekhouden etc.