EEN ZELFREDZAAM LEVEN

MET BEHULP VAN HET INFOLOKET.

 

Om zelfredzaam te zijn en mee te doen in de samenleving, moet je wel begrijpen wat er van je verwacht wordt. Alleen als statushouders de weg weten te vinden binnen de gemeente, het belastingsysteem, de gezondheidszorg en de studie- en werkmogelijkheden kunnen ze regie voeren over hun eigen leven.

 

De Nederlandse samenleving is complex. Dat weerhoudt statushouders er vaak van om te beginnen met werken of studeren. Is het niet veiliger om in een uitkering te blijven? Daarnaast is Nederland heel digitaal, in tegenstelling tot de landen waar de statushouders vandaan komen. Ook de taalbarrière is een probleem. Dat maakt dat statushouders afhankelijk zijn van vrijwilligers of andere organisaties om hun administratie op orde te houden en de weg te vinden in de Nederlandse maatschappij.

 

Daar brengen we met het InfoLoket verandering in. We geven informatie en antwoorden op vragen in de eigen taal. We nemen de hulpvraag niet over en lossen die op, maar maken statushouders zelfredzaam. Met onze hulp kunnen zij het zelf doen. Ze krijgen inzicht in hun eigen situatie en zoeken zelf naar de juiste aanpak.

 

Het InfoLoket is er voor Syrische en Eritrese statushouders die vragen hebben over wonen, zorg, inkomen, werk, verzekeringen, onderwijs en gezinshereniging. We werken samen met lokale jobcoaches en bruggenbouwers, die de achtergrond van de statushouders én de Nederlandse samenleving goed kennen.

 

Wil je meer weten of ook een InfoLoket van A tot Z in jouw gemeente?

Neem dan contact met ons op.