Cultuursensitief tolken op school

 

Vluchtelingenkinderen gaan in Nederland snel naar school. Dat kan best spannend zijn. Voor de kinderen, want zij moeten hun plekje vinden in de klas. Maar ook voor ouders, die te maken krijgen met een onderwijssysteem dat ze niet kennen. Door de taalbarrière is het lastig om te begrijpen wat er als ouder van je verwacht wordt en hoe het met je kind gaat. Daarom tolken wij op een cultuursensitieve manier op scholen.

We bieden deze tolkdiensten aan voor ouders:

  • Tolken tijdens (ouder)gesprekken
  • Begeleiding bij een verwijzing naar speciaal onderwijs
  • Het bespreken van groeidocumenten of leerarrangementen van zorgleerlingen
  • Het organiseren van informatiebijeenkomsten over passend onderwijs, schoolverloop, hulpverlening en leer- en gedragsproblemen

 

We bieden deze tolkdiensten aan voor leerlingen:

  • Toetsen in de moedertaal vertalen en afnemen om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en het niveau van het kind
  • Gesprekken voeren met het kind om te achterhalen wat zijn of haar onderwijsbehoefte is
  • De leerling op school observeren

 

Ken jij of ben jij iemand die een tolk kan gebruiken op school?

Neem dan contact met ons op.