Onze werkwijze is gebaseerd op het leggen van een goed contact met het individu, waarbij we cliënt respectvol en onbevooroordeeld tegemoet treden. We geven erkenning en richten ons op het opbouwen van vertrouwen, daarnaast gaan we na hoe iemand is gesocialiseerd. We doen wat nodig is door vraaggericht te werken, praktisch aan de slag te gaan, met oog voor motieven, wensen en doelen ‘achter’ het gedrag en het betrekken van familie en netwerk. We zoeken samen met het individu naar kwaliteit van leven en leveren altijd maatwerk.

We bieden voorlichtingen en trainingen aan o.a in de vorm van een dagbesteding.