We zijn een team die onze eerder opgedane kennis, inzicht en vaardigheden willen inzetten om het integratieproces van de vluchteling te vergemakkelijken en de zelfredzaamheid in onze maatschappij te bevorderen. We zijn professionals die graag de krachten willen bundelen door samen te werken met Nederlandse organisaties, zodat we de kwaliteit van het bestaan van een vluchteling in Nederland kunnen waarborgen en het integratieproces en de arbeidsparticipatie kunnen bevorderen.

 

Door onze Eritrese en Ethiopische achtergrond kunnen we naast de Nederlands taal, Tigrinya en Amharic spreken. Vluchtelingen voelen zich dan ook snel vertrouwd bij ons, omdat ze zich verstaanbaar kunnen maken in hun eigen taal.