BrugZit is de welzijnsorganisatie voor integratie van Eritrese en Ethiopische vluchtelingen van de eerste, tweede en derde generatie in onze Nederlandse maatschappij. Wij zetten ons in voor het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de vluchteling, het mogelijk maken van arbeidsparticipatie en het oplossen van zorgvraagstukken door het geven van advies, ondersteuning, trainingen en informatie.

 

Wij ondersteunen onze doelgroep in hun maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling -groepsgewijs en individueel- door ze te stimuleren in het maken van eigen keuzes, het nemen van verantwoordelijkheid en ze te motiveren een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving en/of maatschappij.

 

De werkwijze van BrugZit kenmerkt zich door het respectvol behandelen van de cliënt, het  opbouwen van vertrouwen door ons integer op te stellen, het analyseren van cliëntes sociale positie in de maatschappij, het leveren van kwalitatieve maatwerk op individuele- en groep vraagstukken door buiten de kaders te denken, in de nabije omgeving van de vluchteling gelokaliseerd te zijn en het samenwerken met andere maatschappelijke bedrijven en organisaties zodat het beste resultaat behaald kan worden.

 

Bij BrugZit staat in de ontmoeting het verhaal van de vluchteling centraal en wordt de ruimte niet bezet met het maatschappelijk systeem. Wij zijn van mening dat integratie begint met het leren kijken in de ogen van de ander en het benutten van elkaars krachten, dit voeren wij dan ook zo uit en willen de vluchtelingen hetzelfde meegeven.

 

BrugZit:

  • richt zich op de integratie van Eritrese en Ethiopische vluchtelingen
  • is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, het zelf organiserend vermogen van de vluchteling/vreemdeling, verbinding met de Nederlandse maatschappij, de arbeidsparticipatie en het ondersteunen in alle zorgvraagstukken
  • werkt samen met maatschappelijke bedrijven en organisaties

 

BrugZit is een interessante partner voor opdrachtgevers omdat:

  • wij bekend zijn met de obstakels die de Eritrese en Ethiopische vluchtelingen ondervinden in het integratieproces en dit als basis gebruiken in ons werk
  • wij bekend zijn met de maatschappelijke bedrijven en organisaties – de spelers – in de maatschappij en met ze actief willen samenwerken en/of meedenken om tot het beste resultaat te komen door bijvoorbeeld de vluchtelingen te verbinden met een organisatie die ze nodig hebben om hun integratieproces te bevorderen

 

Onze aanpak kenmerkt zich door:

  • transparantie, professionaliteit en betrouwbaarheid
  • kostenbewustzijn, resultaatgericht werken en het behalen van maatschappelijk rendement